STAFF


SURESH K
SURESH K
WORKSHOP SUPERINTENDENT
sureshkumarappilly@gmail.com
9446828114
VIMESH NAIR K
VIMESH NAIR K
INSTRUCTOR GR I
vimeshnair@gmail.com
9048023688
MANOSH TI
MANOSH TI
INSTRUCTOR GR II (HG)
manoshtianashwar@gmail.com
9495350895
SREEKUMAR T P
SREEKUMAR T P
INSTRUCTOR GR II (HG)
sreekumar.parameswarannair@gmail.com
9495830070
HARISH P
HARISH P
INSTRUCTOR GR II (HG)
harishponmana@gmail.com
9497073806
UNNIKRISHNAN N
UNNIKRISHNAN N
INSTRUCTOR GR II
9747806645
SUDHACHANDRAN NAIR MK
SUDHACHANDRAN NAIR MK
TRADE INSTRUCTOR SG
sudhanvpm@gmail.com
9447266243
ARUN K KRISHNAN
PADMANABHAN V P
Trade Instructor
pappansudharshanam123@gmail.com
9656157976
RAVISANKAR P
RAVISANKAR P
TRADE INSTRUCTOR GR I
ravishankarpallikkara@gmail.com
9447939914
SANTHOSHKUMAR R
SANTHOSHKUMAR R
TRADE INSTRUCTOR GR I
santhoshkrishna98@gmail.com
9496193507
SREEKUMAR C (CHAVARA)
SREEKUMAR C (CHAVARA)
TRADE INSTRUCTOR GR I
iamchavarasreekumar@gmail.com
9847684254
SURESH N
SURESH N
TRADE INSTRUCTOR GR I
sureshlakshmi251@gmail.com
9961422764
SURESHKUMAR A
SURESHKUMAR A
TRADE INSTRUCTOR GR II
sureshshoranur71@gmail.com
9497355423
SREEKUMAR C (THIRUVALLA)
SREEKUMAR C (THIRUVALLA)
TRADE INSTRUCTOR GR II
csreekumarnss@gmail.com
9947907590
SUNIL P
SUNIL P
TRADE INSTRUCTOR GR II
sunilsreenilayam69@gmail.com
9567309890
SURESH KUMAR R H
SURESH KUMAR R H
TRADE INSTRUCTOR GR II
sureshsayujyam@gmail.com
9447939918
SATHISH KUMAR K G
SATHISH KUMAR K G
Trade Instructor Gr II
satishmankara@gmail.com
9744538634
KUNJAYYAPPAN PILLAI V
KUNJAYYAPPAN PILLAI V
Trade Instructor Gr II
-
-
GOPINATH K
GOPINATH K
Trade Instructor Gr II
gopikamb@yahoo.co.in
9207029983
AISWARYA S
AISWARYA S
Trade Instructor Gr II
aiswaryaachu8943@gmail.com
8943125674
BIJU K B
BIJU K B
Trade Instructor Gr II
biju7639@gmail.com
9446895060
SANEH K V
SANEH K V
TRADESMAN (HG)
parvanasv@gmail.com
9946012127
AJITH KUMAR C
AJITH KUMAR C
TRADESMAN
ajith89.C@gmail.com
9645868080
RAMESH K
RAMESH K
TRADESMAN
rameshk615@gmail.com
9746061227
ARUN V
ARUN V
TRADESMAN
arunviswanathan123@gmail.com
9746307186
VINAYAN V
VINAYAN V
TRADESMAN
vinayanvenugopal@gmail.com
9895804943
RENJITH KUMAR C R
RENJITH KUMAR C R
TRADESMAN
renjithkumarcr334@gmail.com
9605363319
ARJUN KUMAR M K
ARJUN KUMAR M K
TRADESMAN
arjun53.mk@gmail.com
8113911256
MANYKANDHAN B
MANIKANDHAN C
TRADESMAN
manikandan84chorath@gmail.com
9645061213